μεσαίας στατικής

Medium ESP Duct – Καναλάτα μεσαίας στατικής (Εσωτερική Μονάδα)

Χωρητικότητα: 24k~105k Btu/h

Λεπτομέρειες Προϊόντος

chigo επαγγελματικά

High ESP Duct – Καναλάτα υψηλής στατικής (Εσωτερική Μονάδα)

Χωρητικότητα: 48k~210k Btu/h

Λεπτομέρειες Προϊόντος

Back to Top