Η GIWEE ΔΙΕΘΝΩΣ

Η GIWEE ΔΙΕΘΝΩΣ

Η εταιρεία GIWEE είναι θυγατρική της εταιρείας CΑRRIER, δραστηριοποιείται στον χώρο του κλιματισμού – θέρμανσης
– αερισμού και είναι παγκόσμιος προμηθευτής με τα πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης έρευνας και ανάπτυξης,
παραγωγής και πωλήσεων συστημάτων HVAC.

Η εταιρεία GIWEE ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις πωλήσεις οικιακών συστημάτων
κλιματισμού, κεντρικού κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού και διαθέτει πλούσια γκάμα προϊόντων, ισχυρή
παραγωγική δύναμη και πλήρες παγκόσμιο σύστημα πωλήσεων .

Η GIWEE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, τα προϊόντα της GIWEE, αντιπροσωπεύονται και διανέμονται από την εταιρία Qualitair. Η διάθεση των
προϊόντων στον τελικό καταναλωτή γίνεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών της
εταιρίας.

Back to Top